به مناسبت سالگرد دوست گرامی ام جناب آقای شاهد حسین پوربه مناسبت سالگرد


دوست گرامی ام جناب آقای شاهد حسین پور


به مناسبت سالگرد دوست گرامی ام جناب آقای شاهد حسین پوربه مناسبت سالگرد


دوست گرامی ام جناب آقای شاهد حسین پور


نویسنده: سید محمد مهدی حسینی چمانویگفتم:
«از شاهد آن دوست آسمانی دل چه خبر؟»
گفتی:
«او زود هنگام پر کشید و رفت آسمان.»
گفتم:
«فراقش در باورم نمی گنجد؟»
گفتی:
«سخت است هر کس او را می شناخت.»
گفتم:
«چگونه می توانم او را نظاره گر باشم.»
گفتی:
«او را در آینه ی آسمان ها جست و جو کن.»
گفتم:
«چرا مصلحت الهی چنین است.»
گفتی:
«دنیا را
قوانینی است بس
پیچیده و به هم تنیده.»

تاریکی شب هر چند پرده ی سیاهی بر افق می کشد و به جز ظلمت و سیاهی چیزی به نظر نمی رسد و موجودات زنده که با نور سر و کار دارند از جنبش و فعالیت باز می ایستند و هم چون مردگان بی حرکت می افتند اما در ضمیر دل آگاهان و اولیای الهی چراغی روشن است که صفحه ی هستی را روشن می کند و آنچه را با نور حسی نمی توان مشاهده کرد با نور معرفت و روشنی باطن می بینند.
گوئی اشعه ای مافوق نور از دل نورانی آنان تابیده است و از همه ی اجسام و حواس عبور می کند و ماورای طبیعت و حس را نشان می دهد.

و تو ای شاهد ! ای دوست آسمانی دل!
در این دنیا خود را بسان مسافری می دیدی که آماده هجرت و مهیای سفر است و دلت را به آنچه چشمانت می دید مشغول نساختی.
و اگر به دنیا آمدی برای کاشتن بود نه برای درو کردن.
نگاهت به دنیا از آن جهت بود که دنیا نقشی است از آنچه در عالم غیب است.
در دنیا هرچه را دیدی خدا را پیش از آن دیدی به همراه آن و بعد از آن دیدی.
تو صاحبدلی بودی که به این مطلب رسیدی ، هر چه در آن سرا است معلوم نمی شود مگر به آنچه در این دنیاست.
تو خود را از جهان قدس و با طهارت و از جایگاه نور و کرامت می دانستی ؛ از این رو زیبائی جهان مادی را رها کردی و به زیبائی عالم مثال چنگ یازیدی؛ زیرا زیبائی عالم مثال زیباتر از عالم ماده است.
تو خود را از زندان تاریک ماده و زنجیر های دست و پاگیر آن رهانیدی؛ زیرا همت نهائی خود را دنیای پست و آرایش زینت های آن قرار نداده بودی و خود را در زمین جاویدان نمی دانستی و از آن برای خویشتن وطن نساخته بودی.
تو خود را از ظلمت آباد ظالم سرا و از این ستم آبادِ تاریک و خانه ی وحشتناک و خراب آبادِ وحشت زا و دنیای تنگ و تاریک جدا گردانیدی و به سوی ملکوت آسمان ها پرواز نمودی و با پروازت دوستان و آشنایانت را به حیرت فرو بردی و آنان ناباورانه هجرت تو را شاهد گشتند ، شاهد گشتند ، شاهد گشتند.
برچسب ها: شاهد حسین پور ,
[ بازدید : 158 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 22:34 ] [ M M H ]
[ ]