هشدار : مراقب سودجویان باشید.

هشدار : مراقب سودجویان باشید.سید محمد مهدی حسینی چَمانه ای


علوم خفیه یا علوم غریبه در برابر علوم جلیه قرار دارد. علوم جلیه مانند هندسه ، منطق و طب ... دارای قوانین مشخص است. علوم خفیه یا غریبه به نیروهای مافوق طبیعی می پردازد. شاید در این زمان این تقسیم بندی دیگر کاربردی نداشته باشد؛ زیرا تمامی علوم را می توان در ردیف علوم جلیّه گنجانید.


علوم خمسه محتجبه:

1. علم اکسیر ( کیمیا )

2.علم طلسمات ( لیمیا )

3. علم تسخیرات ( هیمیا )

4. علم خیالات ( سیمیا )

5. علم شعبده یا تردستی ( ریمیا )

از پنج حرف اول آن ها ( کیمیا ، لیمیا ، هیمیا ، سیمیا ، ریمیا ) عبارت « کُلُّه سِرّ » به دست می آید.خواص شناسی شامل مباحث ذیل می باشد:

خواص اسماءالله ، خواص آیات و سورهای قرآن ، خواص ادعیه ، خواص اوراد ، اذکار و ختومات ، خواص تعویذ ، خواص رقیَه ، خواص حروف جُمل ، خواص اشکال ، خواص اشیاء ، خواص سنگ ها و خواص طبع ها.از دیگر شاخه های این علوم :

جفر (علم حروف) ، عدد شناسی ، علم اوفاق ، ستاره شناسی ، طالع بینی ، قیافه شناسی ، کف بینی ، تعبیر خواب ، هیپنوتیزم ، مانیه تیزم ، تله پاتی ، برون فکنی روح ، روشن بینی ، تلقین به نفس ، تفأل ، رمل( علم نقطه ) ، علم اعضاء ، علم اکتاف و علم وهم و دم.این علوم حقایقی است که در وجودشان هیچ گونه شکی نیست و تا چیزی دارای اصلی نباشد ، هرگز نمی توان بر آن جعلی ساخت. این علم نیز چون دارای اصلی است عده ای با جعلیات و کذب می توانند کارشان را به پیش ببرند. یعنی بر مبنای اصل و حقیقتی که وجود دارد مدعیان کاذب هم وجود خواهند داشت. این که امروزه علوم غریبه یا ادعیه نوشته شده بر روی پوست و کاغذ یا ابطال سحرها کاربرد ندارند ، عاملین اینگونه امور خود از دانش کافی بهره مند نیستند و شرایط و متمّمات ادعیه و تعویذ را رعایت نمی کنند.


امور روحانی و معنوی چیزی نیست که با آن به تجارت پرداخت. وقتی جنبه تجاری می یابد دیگر کاربردش از سوی نیروهای معنوی و ماورایی تعطیل می گردد.اعتماد کردن به افرادی که می گویند دارای موکل هستند بدون تست و آزمایش کاری خطاست. این که کسی بتواند برخی صفات یا همه ی صفات شما را بیان کند ، این برهانی نیست که او دارای موکل است ؛ زیرا صفات را می توان از طریق چهره و برخی از امور دیگر از قبیل محاسبات جفری و ... به دست آورد. اگر کسی راست می گوید که موکل دارد از او بپرسید که خودروی من چه رنگی است یا خودروی من در این خیابان پارک است ، کدام است یا تسبیحی به او بدهید و بگویید موکل اش آن را به خانه تان انتقال دهد.کسانی که مبلغ زیاد طلب می کنند ، دلیل بر آن نیست که آنان معلوماتشان زیاد است اگر چه کسی که مال کم نیز طلب می کند چنین نخواهد بود.


http://dc706.4shared.com/img/QE31YZjrce/s24/156ad072998/images__1_?async&rand=0.9572712422972649

پس هشدار این که هوشیار باشید و پول هایتان را با پرداخت به اینگونه افراد که اکثرا جز ادعا و حرف های کذب چیز دیگری در چنته ندارند ، هدر ندهید ؛ زیرا برخی از این ها برای جلب مشتری از خود کرامت های کذب می گویند که فلان کار خارق العاده را انجام داده ام یا گاهی افرادی را می گمارند که برای آن ها کارهای عجیب نسبت دهند که جلب مشتری کنند.وقتی موضوع مادی شد و حالت تجاری یافت و عده ای بخواهند از تقدیرات و گرفتاری های افراد کسب درآمد کنند ، آن موضوع حالت معنوی و عرفانی خود را از دست خواهد داد. مگر قدیم که اولیای الهی برای کسی ابطال سحر یا دعا و ذکری توصیه می نمودند انتظار دستمزد داشتند. آن ها برای آن که گره گشایی از برادران و خواهران دینی نمایند ، دست به این امور می زدند. اکنون عده ای برای مقاصد دنیوی همان توصیه ها را در اختیار افراد قرار می دهند و پول های هنگفتی دریافت می کنند و برخی پول های میلیونی بابت برخی کارها از جمله ابطال سحر و گشایش بخت ... درخواست می نمایند و بعضی نیز گمان می کنند که پول زیاد بدهند مشکلشان فورا و معجزه آسا گشوده می شود. علوم غریبه کار شما را سهل و آسان می کند و معجزه ندارد. وقتی کسی مبلغ زیاد درخواست می کند طبیعتا بایستی بگوید مشکل شما تا چهل روز یا سه یا شش ماه برطرف خواهد شد. وقتی مشکل حل نمی گردد صدها دلیل و برهان برای برنگرداندن مبلغ پرداختی وجود دارد. اگر چه گاهی علاوه بر مقاصد مالی و سود و نفع مادی ، خودی نشان دادن و خود برتری نیز در این امر دخیل است.کاتب دعا چه دستی است؟ وقتی دستی آلوده است چگونه می تواند دعایی و حرزی بنویسد که اثرگزار باشد. این علوم شرافت دارند اگر کسی موجب حدشه دار شدن آن شود ، مشکل ها او را از هرسو در بر خواهند گرفت.همه ی مشکلات را نمی توان به سحر و جادو نسبت داد، زیرا بسیاری از عوامل به انعکاس اعمال بشر است. مثلا گاهی فردی مریض است به دلیل آن که کینه جو است اگر این صفت مذموم را ترک کند چه بسا از بیماری بهبود می یابد.گاهی فردی به خاطر اهانت به یک فرد و یا یک سخن نامربوط حتی به مزاح سال ها به یک حاجت خود نمی رسد و هم چنان گرفتار می ماند. چه بسا خود فرد نیز توجه و التفات ندارد. لذا وقتی برای هر کرداری عکس العملی است پس باید مراقب بود که هر سخن و کردار نادرست عکس العمل اش نیز از سنخ خودش خواهد بود.گاهی شخص مرتکب گناه نمی شود و حتی به سمت گناه نمی رود ولی فکر و خیالش آلوده به گناه است. حقیقت دوری از گناهان آن است که فکر و خیال را نیز از گناه پاک سازد. پس اگر رفتارهای نادرست ترک شوند امور نیز به تبع آن درست خواهند شد. وقتی کسی بد دهن است یا سخنانی نامربوط و بدون علم می گوید ، افراد یا آموزه های دینی را به سخره می گیرد یا همسایه آزاری می کند یا با رفتارش در دیگران استرس ایجاد می کند ... او اگر اصلاح رفتار نماید بسیاری از امورش اصلاح می یابد. یا کسی پدر و مادرش را می آزارد و والدین اش از او ناراضی اند بی شک خود را به خواری نزدیک نموده است. رضای والدین باعث گشایش روزی ، افزایش عمر و دافع مرگ های بد است. خشنودی آن ها رضای خدا را دربر دارد ناخشنودی آن ها سبب دشواری مرگ است. رسول خدا فرمود:« خداوند لذت زندگی را در نیکی کردن به پدر و مادر و رها شدن از آتش را در ترک آزار مردم قرار داده است.» وقتی در رفتار و عملی وعده ی عذاب الهی داده شده ، آن رفتار باعث گرفتاری ها در دنیا نیز می شود.http://dc780.4shared.com/img/sX1p0OJHce/s24/156aa391578/hhs1463?async&rand=0.7919089418505966

در کتاب کیمیای محبت می نویسد:« یکی از تجار ورشکسته نزد شیخ رجبعلی خیاط می رود ، وقتی مشکل اش را مطرح می کند ، شیخ می گوید: تو چهار ماه است شوهر خواهرت از دنیا رفته و تاکنون سراغ خواهرت و بچه هایش نرفته ای ، گرفتاری تو از این است. تاجر گفت : اختلاف داریم. شیخ فرمود: ریشه ی گرفتاری تو آن جاست. تاجر قدری وسایل منزل خرید و نزد خواهرش رفت و آشتی کرد و مشکل اش حل شد.مهندسی بساز بفروش یکصد دستگاه ساختمان ساخته بود ولی به علت بدهکاری زیادشرایط اقتصادی بدی داشت حکم جلب اش را گرفته بودند ، به نزد شیخ رجبعلی خیاط آمد. شیخ گفت: برو خواهرت را راضی کن . مهندس گفت: وقتی پدرم از دنیا رفت ارثیه ای به ما رسید سهم او را ندادم. پس از چند روز نزد شیخ آمد و گفت پولی به خواهرم دادم و رضایت اش را گرفتم. شیخ گفت هنوز راضی نشده است. آیا خواهرت خانه دارد؟ مهندس گفت: نه اجاره نشین است. شیخ فرمود: برو یکی از بهترین خانه هایی که ساخته ای به نامش کن بعد بیا ببینم چه کار می شود کرد. مهندس گفت ما دو شریک هستیم چگونه می توانم؟ شیخ فرمود ، بیش از این عقل ام نمی رسد. آن شخص رفت و یکی از آن خانه ها را به نام خواهرش کرد و اثاثیه او را در آن خانه گذاشت و به نزد شیخ برگشت. شیخ گفت ، حالا درست شد. فردای همان روز سه تا از آن خانه ها به فروش رفت و از گرفتاری نجات یافت.روزی مرشد ، چلویی معروف خدمت شیخ رجبعلی خیاط رسید و از کسادی بازارش گله کرد که قبلا چهار دیگ می فروخت اکنون یک دیگ هم به فروش نمی رسد. شیخ فرمود تقصیر خودت است که مشتری ها را رد می کنی. مرشد گفت ، من کسی را رد نکردم حتی از بچه ها هم پذیرایی می کنم و نصف کباب به آن ها می دهم. شیخ فرمود:« آن فرد چه کسی بود که سه روز غذای نسیه خورده بود بار آخر او را هُل دادی و از مغازه بیرون کردی.» مرشد سراسیمه به سمت آن فرد رفت و از او پوزش خواست و پس از آن تابلویی بر در مغازه اش نصب کرد:« نسیه داده می شود حتی به شما وجه دستی به اندازه ی وسعمان پرداخت می شود.»پس برخی گرفتاری ها در گرو اعمال و گفتار ناشایست انسان است. گاهی فرد با اجحاف حق دیگران برای خود مشکل و گرفتاری و گره خوردگی در زندگی اش به وجود می آورد؛ زیرا بازتاب هر عملی از سنخ خودش می باشد.اگر شخص مسئولیت اعمالش را بپذیرد و با تمام توان نسبت به درستی آن اقدام کند و تصمیم بگیرد و یک هفته سعی نماید یکی از خُلقیات بد و ناشایست اش را ترک کند اثرات شگفت انگیزش را خواهد دید.کاهنان ، ساحران ، اهل تسخیر و طلسمات به قوّت و نیروی نفس خویش اتکا دارند. اولیا ، انبیا و اوصیای ایشان اتکایشان به پروردگارشان است و کار آن ها معجزه و کرامت نامیده می شود. از مراجعه به افرادی که دارای ریاضت های باطل اند نهی شده است. شأن آدمی بالاتر از این علوم است. انسان نباید دنبال آن ها برود بلکه آن ها باید به سراغ آدمی بیایند.برچسب ها: هشدار : مراقب سودجویان باشید ,
[ بازدید : 88 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 31 مرداد 1395 ] [ 4:22 ] [ M M H ]
[ ]